Namen in cilj Slovenskega društva učiteljev španščine je vplivati na poučevanje in položaj
španščine ter spodbujati profesionalno rast članov.
Sodelovanje članov ima za delovanje Društva velik pomen, saj le tako lahko uspešno sledimo našim ciljem.
Da bi bilo delovanje Društva kar se da uspešno in bi tako nabor aktivnosti Društva kot njihova kvaliteta rasla, vas seveda vabimo, da se nam pridružite.