ČLANSTVO
Kot navedeno v 10. členu statuta Društva, lahko člani Društva lahko postanejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so:
· učitelji španščine, ki poučujejo ali so poučevali na različnih ravneh javnega izobraževalnega sistema v Sloveniji;
· učitelji španščine, ki poučujejo ali so poučevali na zasebnih jezikovnih šolah v Sloveniji;
· učitelji španščine, ki poučujejo druge predmete ali delujejo v drugih poklicih v
Član Društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.

Letno članarino mora vsak član Društva plačati na začetku tekočega leta. Vsak član Društva ima pravico glasovanja.
Pridruženi član Društva lahko postane vsakdo, ki je poklicno ali ljubiteljsko povezan s špansko in hispanoameriško kulturo, ki sprejme ta statut in poda pisno izjavo, da želi postati pridruženi član. Pridruženi član plačuje polovico članarine in nima glasovalne pravice, vendar se lahko udeležuje seminarjev in drugih srečanj, ki jih organizira Društvo.

POSTOPEK VČLANITVE
Prosilec izpolni pisno pristopno izjavo (in jo podpisano pošlje na naslov društva: Šarhova ulica 34, 1000 Ljubljana) ter poravna letno članarino.
Upravni odbor presoja, ali prosilec za članstvo izpolnjuje pogoje, določene s statutom Društva.
Državljan, katerega prošnja za sprejem je bila zavrnjena, se lahko v petnajstih dneh pritoži na skupščino. Sklep skupščine je dokončen.

PLAČILO ČLANARINE
Podatki za plačilo prek e-banke:
ZNESEK: 25 EUR
KODA NAMENA: NOWS
NAMEN/ROK PLAČILA: ČLANARINA 2014, “IME IN PRIIMEK
BIC BANKE PREJEMNIKA – SE IZPIŠE SAM
IBAN: SI56 6100 0000 9511 779 (številka našega računa)
REFERENCA: SI 00 ter datum, ko poravnavate članarino brez kakršnih koli vmesnih ločil, presledkov. Primer: SI 00 07022015.

V polje namen obvezno vpišite svoje ime.