Z veseljem vas pozdravljamo na spletni strani Slovenskega društva učiteljev španščine
(Asociación Eslovena de Profesores de Español), ki je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 22. maja 2011 v Ljubljani.

Ideja je dozorela in naletela na odobravanje nekje globoko v škocjanskih gozdovih. Kar nekaj razlogov bi lahko našteli, zakaj je pomembno, da imamo društvo: negovanje in razvijanje strokovnosti, reševanje problemov, kolegialnost in prijateljstvo, organizacija tekmovanj, okroglih miz in strokovnih izpopolnjevanj, skupen odziv na oblikovanje jezikovne politike itd.
Naša želja je, da bi spletna stran zaživela tudi z vašo pomočjo, da bi nam pomagali sooblikovati njeno vsebino in da bi na ta način postali dejavni člani društva.

Skupna spletna stran naj ne služi le pridobivanju podatkov, branju novic, ampak naj bo namenjena izmenjavi gradiv in mnenj, naj nas povezuje in medsebojno bogati.