PREDSEDNICA Ana Pavlič
TAJNICA Bojana Tomc
BLAGAJNIČARKA Veronika Vizjak

UPRAVNI ODBOR

Lana Klopčič
Paulinka Korošec Kocmur
María Ana Kremžar Jerman
Ana Pavlič
Nataša Peunik
dr. Barbara Pregelj
Lucía Ramallo Cuesta
dr. Maja Šabec
Bojana Tomc
Veronika Vizjak
Mihaela Wabra Kucler

NADZORNI ODBOR

dr. Branka Kalenić Ramšak, predsednica
dr. Marjana Šifrar Kalan, članica
Nubia Zrimec, članica

ČASTNO RAZSODIŠČE

dr. Jasmina Markič
mag. Tomaž Šmid
Milena Đuretič