PREDSEDNICA Pavlinka Korošec Kocmur
TAJNICA Bojana Tomc
BLAGAJNIČARKA María Ana Kremžar Jerman

UPRAVNI ODBOR

Pavlinka Korošec Kocmur

dr. Bojana Tomc

María Ana Kremžar Jerman

Nataša Peunik

Mojca Ekart Dvorščak

dr. Marjana Šifrar Kalan

Marjeta Juvan

Katarina Škufca

dr. Barbara Pregelj

Ana Pavlič

Tina Ivanjko Dimic

NADZORNI ODBOR

dr. Branka Kalenić Ramšak, predsednica
dr. Maja Šabec, članica
Nubia Zrimec, članica

ČASTNO RAZSODIŠČE

dr. Jasmina Markič
mag. Tomaž Šmid
Veronika Vizjak