Strežnik DMFA

Kratka zgodovina tekmovanja iz španskega jezika
TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE »DILO EN ESPAÑOL«

Prvo tekmovanje iz znanja španščine je potekalo v šolskem letu 1985/86.
20 let je tekmovanje skupaj z drugimi tujimi jeziki organiziralo Društvo za tuje jezike (sekcija za španščino), ki je predhodnik Slovenskega društva učiteljev španščine.
Po razpadu Društva za tuje jezike, od leta 2008, je organizacijo tekmovanja prevzelo Slovensko društvo učiteljev španščine, ki je s  s pomočjo založbe Rokus Klett organiziralo prvo samostojno tekmovanje iz španskega jezika za dijake slovenskih srednjih šol.
Od takrat naprej se državno tekmovanje vsako pomlad izvede v drugem kraju:
aprila 2008 na Gimnaziji Poljane v Ljubljani,
aprila 2009 na Prvi gimnaziji Maribor,
aprila 2010 v Šolskem centru Postojna,
aprila 2011 na Gimnaziji Kranj,
marca 2012 na II. gimnaziji Maribor,
aprila 2013 na Gimnaziji Nova Gorica,
aprila 2014 na I. gimnaziji v Celju,
aprila 2015 na Gimnaziji Ledina v Ljubljani,
aprila 2016 na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru.

DILO EN ESPAÑOL 2018                                                                                                                               RAZPIS Dilo en español 2018

Navodila_dilo_2018

DILO_Pravilnik 2018

Poročilo-DILO 2017

DILO EN ESPAÑOL 2017
Razpis_2017
Navodila_dilo_2017

DILO_pravilnik                          

DILO EN ESPAÑOL 2016

Razpis_2016
Navodila_dilo_2016
Pravilnik_DILO_2016
REZULTATI DT 2016

DILO EN ESPAÑOL 2015
Uradni rezultati tekmovanja
Rezultati

Razpis_2015

Navodila_2015
Navodila_dilo_2015

Tekmovalne pole ARHIV                                                                                                 Drzavno tekmovanje 2016                                                                                                  Rešitve DT 2016                                                                                              
Državno tekmovanje_2015
Rešitve DT_2015
Državno tekmovanje_2014
Rešitve DT_2014
Šolsko tekmovanje_2014
Rešitve ŠT_2014
Državno tekmovanje_2013
Rešitve DT_2013
Šolsko tekmovanje_2013
Rešitve ŠT_2013
Državno tekmovanje_2012
Rešitve DT_2012
Šolsko tekmovanje_2012
Rešitve ŠT_2012
Državno tekmovanje_2011
Rešitve DT_2011
Šolsko tekmovanje_2011
Rešitve ŠT_2011
Državno tekmovanje_
2010
Rešitve DT_2010
Šolsko tekmovanje_2010
Rešitve ŠT_2010