Strežnik DMFA

Kratka zgodovina tekmovanja iz španskega jezika
TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE »DILO EN ESPAÑOL«

Prvo tekmovanje iz znanja španščine je potekalo v šolskem letu 1985/86.
20 let je tekmovanje skupaj z drugimi tujimi jeziki organiziralo Društvo za tuje jezike. Zadnjič ga je to Društvo organiziralo v letu 2005/06.
Po razpadu društva in krajšem premoru je aprila 2008 skupina zanesenjaških učiteljic španščine s pomočjo založbe Rokus Klett organizirala prvo samostojno tekmovanje iz španskega jezika za dijake slovenskih srednjih šol.
Od takrat naprej se državno tekmovanje vsako pomlad izvede v drugem kraju:
aprila 2008 na Gimnaziji Poljane v Ljubljani,
aprila 2009 na Prvi gimnaziji Maribor,
aprila 2010 v Šolskem centru Postojna,
aprila 2011 na Gimnaziji Kranj,
marca 2012 na II. gimnaziji Maribor,
aprila 2013 na Gimnaziji Nova Gorica,
aprila 2014 na I. gimnaziji v Celju,
aprila 2015 na Gimnaziji Ledina v Ljubljani,
aprila 2016 na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru.

DILO EN ESPAÑOL 2018                                                                                                                               RAZPIS Dilo en español 2018

Navodila_dilo_2018

DILO_Pravilnik 2018

Poročilo-DILO 2017

DILO EN ESPAÑOL 2017
Razpis_2017
Navodila_dilo_2017

DILO_pravilnik                          

DILO EN ESPAÑOL 2016

Razpis_2016
Navodila_dilo_2016
Pravilnik_DILO_2016
REZULTATI DT 2016

DILO EN ESPAÑOL 2015
Uradni rezultati tekmovanja
Rezultati

Razpis_2015

Navodila_2015
Navodila_dilo_2015

Tekmovalne pole ARHIV                                                                                                 Drzavno tekmovanje 2016                                                                                                  Rešitve DT 2016                                                                                              
Državno tekmovanje_2015
Rešitve DT_2015
Državno tekmovanje_2014
Rešitve DT_2014
Šolsko tekmovanje_2014
Rešitve ŠT_2014
Državno tekmovanje_2013
Rešitve DT_2013
Šolsko tekmovanje_2013
Rešitve ŠT_2013
Državno tekmovanje_2012
Rešitve DT_2012
Šolsko tekmovanje_2012
Rešitve ŠT_2012
Državno tekmovanje_2011
Rešitve DT_2011
Šolsko tekmovanje_2011
Rešitve ŠT_2011
Državno tekmovanje_
2010
Rešitve DT_2010
Šolsko tekmovanje_2010
Rešitve ŠT_2010