ŠPANŠČINA V OŠ

Mnenje SDUŠ o španščini kot 2TJ (1)

Javna razprava: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Spoštovane kolegice in kolegi,

v petek, 30. junija, se izteče rok za oddajo mnenja o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Učitelji španščine si prizadevamo, da bi se španščina ohranila v naboru tujih jezikov, ki se jih učenci lahko učijo v osnovni šoli. Po novem predlogu zakona bo španščina ostala le, če bo vključena v nabor obveznih tujih jezikov kot obvezni predmet.

Pomembno je, da izrazimo svoje mnenje v čim večjem številu, saj le tako bomo odraz zanimanja učencev.

V javno razpravo https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8301  se vključite z oddajo  svojega predloga oz. komentarja, ki je lahko tudi anonimen. Kopijo svojega predloga pa lahko pošljete tudi na društvo, info@sdus.si

 

Predlogi Slovenskega društva učiteljev španščine so    TUKAJ.